(120kB)

Regulamin zwiedzania galerii


Regulamin Galerii - Muzeum Janusza Trzebiatowskiego
w Chojnicach
(w organizacji)
Regulamin określa zasady zwiedzania i korzystania ze zbiorów Galerii -Muzeum Janusza Trzebiatowskiego w Chojnicach.

§ 1

Galerię można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Zwiedzanie odbywa się zawsze w obecności pracownika Galerii.

§ 2

Galeria jest otwarte dla zwiedzających w następujących godzinach:

poniedziałek - nieczynna
wtorek - 12.00-17.00
środa- 9.00-14.00
czwartek - 12.00-17.00
piątek- 9.00-14.00
sobota- nieczynne
niedziela - nieczynna

§ 3

W Galerii nie pobiera się opłat za fotografowanie i filmowanie . Wykonane zdjęcia są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, ich dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jest niedozwolone bez zgody pracownika Galerii.

§ 4

Wejście do Galerii grup zorganizowanych (liczących pow. 8 osób) musi być zgłoszone i potwierdzone co najmniej jeden dzień wcześniej.

§ 5

Grupa zorganizowana zwiedza Galerię z przewodnikiem-pracownikiem Galerii. Z tytułu obsługi przewodnika nie pobiera się dodatkowych opłat.

§ 6

W trosce o bezpieczeństwo zbiorów prosimy o dostosowanie się do następujących ograniczeń:

 1. Dyżurny pracownik ma prawo odmówić wpuszczenia do Galerii grup nie zgłoszonych wcześniej.
 2. Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycję nie może liczyć więcej niż 30 osób.
 3. Zabrania się wstępu do Galerii osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzenia przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowań w miejscach publicznych.
 4. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia na wieszaczkach przy wejściu w Galerii płaszczy, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp.
 5. Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz żuć gumy.
 6. W Galerii zabrania się palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (oraz używania telefonów komórkowych).
 7. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Galerii.
 8. Nie należy dotykać eksponatów oraz siadać na meblach, gablotach i eksponatach.
 9. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Galerii.
 10. Ostatnie wejście do Galerii możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem.
 11. Osoby dorosłe zobowiązane są do opieki nad małymi dziećmi i odpowiadają za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
 12. Galerii może zwiedzać w tym samym czasie tylko jedna grupa.

© Galeria Muzeum Janusza Trzebiatowskiego