(120kB)

Pierwsze Europejskie Dni Pomorza


W dniach od 5 do 7 czerwca, na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbył się cykl imprez i uroczystoœci, związany z Pierwszymi Europejskimi Dniami Pomorza. Głównym przesłaniem tego projektu była promocja oraz zachowanie i pomnażanie dziedzictwa historyczno - kulturowego Pomorza. Impreza organizowana była z okazji jubileuszowej 500. rocznicy rodu Trzebiatowskich, a jednym z wydarzeń wernisaż wystawy Janusza Trzebiatowskiego zatytułowanej "Pomiędzy. Malarstwo Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego", która miała miejsce w Galerii Gotyckiej zamku. Wernisaż który poprzedzony był koncertem Chopinowskim, w wykonaniu Izabeli Jutrzenka- Trzebiatowskiej, wzbogaciła poezja Joanny Krupińskiej-Trzebiatowskiej dedykowana Januszowi Trzebiatowskiemu, Artysta pokazał 48 swoich prac, polemizująych między abstrakcją biologiczną a abstrakcją geometryczną a także ukazująych drogę artysty od "Czarnego kwadratu na białym tle" Malewicza do "Czarnego słońca na białym tle" Trzebiatowskiego.

Impresje chińskie


Galeria Muzeum zaprasza do zwiedzania wystawy "Impresje chińskie" znajdującej się na odrestaurowanym poddaszu Koœcioła Gimnazjalnego w Chojnicach.


© Galeria Muzeum Janusza Trzebiatowskiego